អបអរសាទរទិវា​ទស្សនវិជ្ជា​ពិភពលោក​ ២០១៣

World Philosophy Day 2013

 

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ​២០០២​ មក អង្គការ​យូណេស្កូ​បាន​ប្រារព្ធ​ទិវា​ទស្សនវិជ្ជា​ពិភព​លោក​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​សប្តាហ៍​ទី​៣ ខែ​វិច្ឆិកាជា​រៀង​រាល់​​ឆ្នាំ។ ប្រធាន​បទ​សម្រាប់​ទិវា​ទស្សនវិជ្ជា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​នេះ​​គឺ «សង្គម​អភិវ្យាបកៈ និង​ភព​និរន្តភាព» (Inclusive Society and Sustainable Planet)។ នេះ​ជា​សារ​ របស់​លោក​ស្រី អាយរីណា បូកាវ៉ា ,​ប្រធាន​អង្គការ​យូណេស្កូ, ស្តីពីទិវា​ទស្សនវិជ្ជា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​នេះ។​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *